Formularz zgłoszeniowy

Trasa:

Ilość osób w zespole (dotyczy tylko TP 10):

Imię:

Nazwisko:

Nazwa zespołu:

Data urodzenia (w formacie RRRR-MM-DD, np. 1990-04-01):

Miejscowość:

Ulica i nr domu:

Kod pocztowy:

Adres e-mail:

Nr telefonu (używany podczas trwania zawodów):

Zamawiam obiad (10 PLN):

Ilość obiadów:

* Zapoznałem się z regulaminem i w pełni go akceptuję.