Program

PIĄTEK 20.09.2019 r.

18.00 – 21.00 – Otwarcie biura zawodów:
– rejestracja zawodników, wydawanie kart startowych
– kwaterowanie zawodników korzystających z noclegu

 

SOBOTA 21.09.2019 r.

07.00 – 08.30 – Rejestracja zawodników, wydawanie kart startowych

08.40 – 08.55 – Omówienie zasad Rajdu i losowanie nagród

08.55 – Wydawanie map

09.00 – Start zawodników na wszystkich trasach. Planowana godzina startu może być z przyczyn organizacyjnych przesunięta o +/- 10 minut. W przypadku przesunięcia godziny startu limit czasu dla wszystkich tras liczy się od momentu faktycznego wystartowania uczestników na sygnał dany przez Organizatora.

14.00 – Zakończenie limitu czasu na trasie TP 10

17.00 – Zakończenie limitu czasu na trasie TP 25 i TR 50

17.30 – Dekoracja zwycięzców na trasie TP 25 i TR 50

21.00 – Zakończenie limitu czasu na trasie TP 50

21.30 – Dekoracja zwycięzców na trasie TP 50

UWAGA:

Na wniosek przynajmniej 3 zawodników, którzy na danej trasie ukończyli zawody, Sędzia Główny Rajdu po konsultacji z Kierownikiem Rajdu może podjęć decyzję o przeprowadzeniu wcześniejszej dekoracji zwycięzców na danej trasie.

 

NIEDZIELA 22.09.2019 r.

10.00 – Zamknięcie zawodów i opuszczenie Bazy Zawodów przez zawodników korzystających z noclegu.