Wyniki

NIEOFICJALNE WYNIKI

VIII RAJDU NA ORIENTACJĘ „ORIENTO EXPRESSO” 

Poniżej przedstawiamy nieoficjalne wyniki Rajdu na Orientację „Oriento Expresso”, który odbył się 21.09.2019 r. w Karpicku. Na ewentualne protesty czekamy do piątku. Po tym terminie wyniku uznaje się za oficjalne.