Wyniki

OFICJALNE WYNIKI

IX RAJDU NA ORIENTACJĘ „ORIENTO EXPRESSO” 

Poniżej przedstawiamy nieoficjalne wyniki Rajdu na Orientację „Oriento Expresso”, który odbył się 17.09.2020 r. w Zdroju. Na ewentualne protesty czekamy do piątku. Po tym terminie wyniku uznaje się za oficjalne.

OE2020_wyniki_TP10

OE2020_wyniki_TP25

OE2020_wyniki_TP50

OE2020_wyniki_TR50